Over de Huurdersvereniging Amsterdam

Kan ik iets doen tegen de huurverhoging? En waar vind ik tegenwoordig nog een betaalbare woning? Dat zijn vragen die u misschien heeft, en waar de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) zich daarom mee bezighoudt. De HA zet zich namelijk in voor de belangen van huurders op stedelijk niveau.

Missie

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) wil dé stedelijke belangenbehartiger zijn van alle huidige en toekomstige Amsterdamse huurders en komt op voor de rechten en mogelijkheden van die huurders. Of het nou gaat om huurders uit de sociale huursector of uit de vrije sector, de HA wil dat er voor iedereen voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn door de hele stad.

Hoe dan?

De HA wordt gevormd door groepen huurders, verspreid door de stad en gespecialiseerd op verschillende thema’s. Ontwikkelingen uit de wijk neemt de HA mee naar de onderhandelingstafel waar Amsterdams beleid wordt afgesproken. Zo kan de HA huurders vertegenwoordigen in stedelijk overleg met bijvoorbeeld de wethouder, corporaties, gemeente en stadsdelen. De HA heeft daarvoor een aantal doelstellingen:

1. Voldoende, betaalbare, passende en goede huurwoningen in alle wijken van de stad voor alle inkomensgroepen. In het sociale, midden en hogere segment.

2. Iedereen moet in Amsterdam kunnen wonen. Huurders van alle leeftijden, met verschillende culturele achtergronden en met behoefte aan verschillende woonvormen.

3. Duurzaamheid. Duurzaam wonen moet bijdragen aan het klimaat maar ook de woonlasten van huurders verlagen.

4. Huurders steunen in zeggenschap ten opzichte van verhuurders en overheid. Ook in de rol van rechtspersoon in juridische aangelegenheden.

5. Leefbaarheid. Verbetering van sociale cohesie in de verschillende buurten, welzijn en kwaliteit van leven in de stad als het is gerelateerd aan wonen.

Een belangrijke stedelijke overeenkomst is de Samenwerkingsafspraken (voorheen Bouwen aan de Stad). Gemeente Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de HA leggen hierin elke vier jaar belangrijke afspraken voor de volkshuisvesting af. Bijvoorbeeld over de productie, het aanbod en de verkoop van sociale huurwoningen. De nieuwste Samenwerkingsafspraken is geldig tot 2019 en is hier te lezen.

Een vereniging voor verenigingen

De HA is een overkoepelende organisatie van allerlei huurdersorganisaties in de stad. Zij richten zich specifiek tot huurders gekoppeld aan stadsdelen of tot huurders die huren bij een corporatie. Op deze manier vormt de achterban van de HA een vertegenwoordiging van alle Amsterdamse huurders. Wilt u ook uw stem laten gelden als er beleid wordt gemaakt, meer informatie voor ontwikkelingen in de huursector of misschien zelfs actief worden binnen een huurdersorganisatie? Neem dan contact op met een huurdersorganisatie bij u in de buurt.

Statuten Huurdersvereniging Amsterdam