Rechter stelt Arcade in het gelijk

De bestuursrechter heeft Huurdersvereniging Arcade in het gelijk gesteld. Arcade was naar de rechter gestapt omdat Arcade de gelegenheid ontnomen was om bezwaar te kunnen maken tegen de nieuwe statuten van Woonstichting De Key.

Nieuwe statuten zonder inspraak

Begin augustus 2016 keurde de Autori­teit Woningcorporaties namens de minister de nieuwe statuten van De Key goed. Drie weken later kreeg Arcade dit tijdens een overleg te horen. Niet als agenda­punt maar als een losse opmerking aan het eind van het overleg. Huurdersvereniging Arcade voelde zich hierdoor misleid.

Een actief Arcade-lid besloot op onderzoek uit te gaan. Er bleek geen officiële publicatie te vinden. Dus nam het lid van Arcade contact op met de Autoriteit. Ook dat leverde geen duidelijkheid op. Ondanks toezeggingen werd er niet teruggebeld. Pas nadat de officiële bezwaartermijn was verstreken verkreeg Arcade duidelijkheid, en uiteindelijk van De Key ook de nieuwe statuten.

Naar de rechter

Arcade verzocht de Autoriteit Woningcorporaties om alsnog een kritisch advies te kunnen indienen over de nieuwe statuten. Dit werd afgewezen. Daarom is Arcade in opdracht van de ledenvergadering naar de bestuursrechter gestapt. Deze heeft Arcade in het gelijk gesteld.

Het lijkt er op dat zowel De Key en als de Autoriteit hebben geprobeerd om kritiek op de nieuwe statuten in de kiem te smoren. Arcade is verheugd dat de bestuursrechter haar in het gelijk heeft gesteld en dat de huurdersvereniging nu alsnog advies kan uitbrengen. Op dit moment wordt door Arcade gewerkt aan een kritische notitie over de nieuwe statuten en de mogelijke gevolgen ervan voor de huurders.

De houding van De Key is in feite strijdig met haar eigen nieuwe statuten. In artikel 3-2e staat namelijk: ‘Het openstaan voor beïnvloeding van beleid en beheer door huurders en toekomstige huurders, op zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn.’

Cok Oostveen, pr-medewerker Arcade