De HA zoekt vertegenwoordigers (circa 5 uur per maand)

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) zoekt jongeren, statushouders, vrije sector huurders, kunstenaars en huurders met een fysieke beperking die zich willen inzetten voor de rechten van huurders.

Een ander geluid
Dit voorjaar wordt de Algemene Vergadering (AV) uitgebreid met deelnemers die een specifieke doelgroep van huurders vertegenwoordigen. Zij vervullen de zogenaamde profielzetels. De HA vertegenwoordigt alle Amsterdamse huurders maar de stem van sommige doelgroepen werden tot nu toe zelden gehoord tijdens de AV.

De HA zoekt huurders uit specifieke doelgroepen die zich graag inzetten voor huurdersbelangen. Jongeren, statushouders, vrije sector huurders, kunstenaars en huurders met een beperking zijn voorbeelden van groepen die in de huursector onder druk staan en daarom volgens de vereniging extra aandacht verdienen. De HA zoekt huurders die van juli 2017 tot eind 2018 de profielzetels willen vervullen.

Huurdersvereniging Amsterdam?
De HA komt op voor de rechten van huurders in de stad. De vereniging maakt afspraken met woningcorporaties en de Gemeente Amsterdam over bijvoorbeeld huurprijzen en het bouwen van nieuwe beschikbare huurwoningen. Elke vier jaar leggen deze partijen de belangrijkste afspraken voor volkshuisvesting vast in de ‘Samenwerkingsafspraken’. Wie met een profielzetel onderdeel wordt van de HA werkt dus ook mee aan de nieuwe ‘Samenwerkingsafspraken’ waar vanaf deze zomer aan wordt gewerkt.

Wat we bieden
– Ervaring bij een belangenorganisatie met deelname aan AV’s en groepsgesprekken met ondersteuning vanuit de HA
– Invloed op de Amsterdamse huursector
– Een vergoeding van €25,- per dagdeel

Wat we vragen
– Een tijdsinvestering van ongeveer vijf uur per maand
– Interesse in het werkveld van de HA
– Mondelinge vaardigheden
– Expertise en netwerk binnen de doelgroep

Uiteraard behoren de vertegenwoordigers tot een van de doelgroepen: werkende jongeren, statushouders, vrije sector huurders, kunstenaars of huurders met een beperking.

Meer weten?
Heeft u interesse? Vertel ons vóór 31 mei in een korte motivatie waarom we voor u moeten kiezen als vertegenwoordiger namens de doelgroep in een mailtje naar info@huurdersvereniging-amsterdam.nl. Heeft u behoefte aan meer informatie? Dat kan ook met een mailtje, of via 020-6206882.