13-21 juni: International Social Housing Festival

Het Amsterdamse festivalseizoen is een nieuw festival rijker, en wel met een heel bijzonder thema. Tijdens het International Social Housing Festival staat namelijk de sociale huisvesting centraal. Van 13 tot en met 21 juni 2017 worden verschillende lezingen en workshops over dit onderwerp gehouden op verschillende locaties in de stad.

Aanleiding voor het festival is het honderd jaar bestaan van de Amsterdamse Federatie van Woningcoporaties (AFWC) en de Amsterdamse school. Een eeuw geleden werden de eerste woningcorporaties opgericht met een duidelijk uitgangspunt: kwalitatief goede woningen voor mensen met een laag inkomen. Met de Amsterdamse School werd een nieuwe bouwstijl ontwikkeld die dit mogelijk kon maken. De Amsterdamse School en de sociale huursector zijn internationaal nog altijd uniek maar de betaalbaarheid staat ook in Amsterdam onder steeds grotere druk. Dit leidt tot een centrale vraag tijdens het festival: Hoe kan sociale huisvesting bijdragen aan een open, ongedeelde en inclusieve stad?  

Ook de HA doet mee en verzorgt een aantal events. Op vrijdag 16 juni vindt om 19:30 een internationaal skype overleg plaats met Europese huurdersorganisaties over hoe zij in een stad omgaan met de krapte op de woningmarkt, de segregatie en diversiteit. Maandag 19 juni om 15:30 is er een bijeenkomst over flexibele huurcontracten. Wie heeft er wat aan en wat zijn de effecten op de leefbaarheid en het welzijn van huurders? Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het woord. Daarna zal hierover in een panel gediscussieerd worden over de problematiek in Amsterdam en wat flexible huurcontracten daarin kunnen betekenen. Om 19.30 uur zal de film “Alles Flex? The future of work (All Flex?)” worden vertoond met een inleiding en worden afgesloten met een Q&A. Benieuwd geworden naar de rest van het programma? Hou dan de website www.socialhousingfestival.com in de gaten.